Scroll Top
Brnčičeva ulica 31, SI-1231 Ljubljana – Črnuče

Zakaj smo vaš prvi izbor?

Zato, ker vas bomo vodili individualno, ker nimamo zgornje starostne meje za vpis, ker lahko delno vplivate na izbor vsebin, ki jih obravnavate pri teoretskem in praktičnem delu, ker imamo največji nabor obštudijskih dejavnosti in najprijaznejšo šolnino!

Kompleksen študij se izvaja v okviru domišljenega urnika izvedbe študijskega programa, ki omogoča študij ob delu ali vzporedni študij.

Zakaj je diploma na 1. in 2. stopnji (BFA, MFA) tudi pomembna?

  • ker vam le javnoveljaven strokovni naslov omogoča konkurenčnost pri iskanju zaposlitve
  • ker boste konkurenčni pri razpisih, pri iskanju (so)financiranja projektov, pri organiziranju predstavitev, …  
  • ker boste z diplomo 1. stopnje izpolnjevali  pogoje za vpis na magistrski študij
  • ker boste kot magister stroke bližje vpisu na doktorski študij

.

Poslanstvo in vizija visokošolskega zavoda

Šola za risanje in slikanje usposablja študente s specifično likovno nadarjenostjo za samostojno likovno ustvarjanje na področju slikarstva, lepih umetnosti, modernih vizualnih praks in najširšem področju likovne umetnosti. Treba je vedeti, da je bil izobraževalni prostor likovne umetnosti petdeset let monopol fakultetnega študija slikarstva. Z vstopom Šole za risanje in slikanje v visokošolsko polje izobraževanja, se je v Sloveniji prvič odprla možnost drugačnega izobraževanja na področju likovne ustvarjalnosti. Ta drugačnost (naj tu izpostavimo zgolj eno), študentu omogoča, da gradi lasten likovni prostor tudi z uporabo povsem abstraktnih, z izkušnjo eksistenčnega prostora kombiniranih prvin. Smo tudi edini, ki jasno določamo svojo usmerjenost in zavezanost likovnemu, zato bomo vse napore tudi v prihodnje usmerjali v razvijanje in nadgrajevanje kvalitetnega programa, ki seveda upošteva dinamični razvoj modernih ustvarjalnih praks 21. stoletja.

Temeljni cilji so trije, ki so med seboj odvisni in prepleteni:

  • sposobnost diplomantovega likovno zrelega, suverenega, ustvarjalno smelega, človeku prijaznega, estetskega in umetniškega ustvarjanja na osnovi trdne in temeljite likovne izobrazbe, pridobljene na osnovi ateljejskega, teoretskega in strokovnega dela, na kateri diplomant, vrhunski likovni izobraženec, gradi svoj likovni nazor
  • sposobnost kreativnega in suverenega reševanja nalog pri likovnem delu v poklicih, ki zahtevajo temeljito znanje in suvereno uporabo likovnih orodij. Pridobljena znanja s področij likovne umetnosti učijo reševati likovno-strokovne probleme, vpeljujejo kritičnost, samokritičnost, odgovornost, spodbujajo iniciativnost in ustvarjalno drznost pri samostojnem likovnem ustvarjanju ter pri delu v široki paleti likovnih poklicev;
  • sposobnost obvladovanja tehnologij in paradigm, ki se jih uporablja pri sodobnih umetniških praksah. Umetniško delo v 21. stoletju samo po sebi (često) ne zadošča več, zato je sposobnost promocije, komunikacije z javnostmi in postavljanje umetniškega dela v kontekst nuja sodobnega ustvarjalca
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.
error: Alert: Content is protected !!