Scroll Top
KAKO SE IZVAJA IZREDNI ŠTUDIJ?

NAČIN IZVEDBE IZREDNEGA ŠTUDIJA
Izredni študij se izvaja po posebnem urniku in koledarju

 

ATELJEJSKI IN TEORETSKI PREDMETI

 

 

I – ATELJEJSKI PREDMETI

 • Ateljejskih predmetov je pet – Kreativno risanje in slikanje, Seminar kreativnega risanja in slikanja, Umetniško likovni projekt, Protografika in Barvne študije

 

1- Kreativno risanje in slikanje (KRS)

 • Predmet je na urniku osem segmentov.
 • Vodeno delo KRS poteka v virtualnem ateljeju (VA), dvakrat tedensko, ob sredah in četrtkih, od 17.00 do 19.00.
 • Povezava za vstop v virtualni atelje (aplikacija zoom) je objavljena na strani VIRTUALNI ATELJE
 • Naloge virtualnega ateljeja se izvajajo od srede do srede. Naloge so objavljene na strani VIRTUALNI ATELJE
 • Naloge se sproti oddaja na platformo https://www.work.arthouse-si.art, pred pričetkom dela VA. 
 • Študent nalogo deli v virtualnem ateljeju, mentor pa jo komentira (skupne konzultacije). Pri delu VA sodelujejo vsi študenti.
 • Virtualni atelje ni aktiven v poletnem segmentu, od 1. 6. – 1. 10.
 • Izpiti predmeta KRS so ob zaključku letnika 2., 4., 6., in 7. segmenta.
  Datum izpita je določen v razpisu predmeta.

 

2- Seminar kreativnega risanja in slikanja (SKRS)

 • Predmet je na urniku osem segmentov.
 • Vodeno delo poteka v času individualnih konzultacij.
 • Naloge SKRS so objavljene na blogu na strani NALOGE GRADIVA
 • Naloge SKRS so razpisane za dva segmenta skupaj: 1. + 2., 3. + 4., 5. + 6., ter 7. segment in za pripravljalni letnik magistrskega študija.Naloge SKRS študent sproti oddaja na platformo https://www.work.arthouse-si.art
 • Ko mentor prejme nalogo, povabi študenta na individualne konzultacije.
  10 minut pred pričetkom konzultacij mentor po e-pošti pošlje študentu povezavo za vklučitev v virtualno predavalnico (aplikacija zoom)
 
 • Izpiti predmeta SKRS so ob zaključku 2., 4., 6., in 7. segmenta
  Datum izpita je določen v razpisu predmeta

 

3- Umetniško-likovni projekt (ULP)

 • Predmet je na urniku sedem segmentov.
 • Naloge ULP so objavljene na blogu, v istem dokumentu kot naloge SKRS
 • Naloge ULP so razpisane za dva segmenta skupaj, za 1. + 2., 3. + 4., 5. + 6. segment ter za 7. segment in za pripravljalni letnik magistrskega študija.
 • Naloge ULP študent oddaja na platformo https://www.work.arthouse-si.art
 • Ko mentor prejme nalogo, povabi študenta na individualne konzultacije.10 minut pred pričetkom konzultacij, mentor pošlje študentu povezavo za vklučitev v virtualno predavalnico (aplikacija zoom)
 
 • Izpiti predmeta ULP so ob zaključku 2., 4., 6., in 7. segmenta.
  Datum izpita je določen v razpisu predmeta

 

4- Protografika

5- Barvne študije

 •  Vsak od obeh predmetov je na urniku en segment
 • Predmeta sta sestavljena iz praktičnega in teoretičnega dela.
 • Razpisana sta na strani Razpis ateljejskih predmetov.
 • Datum izpita je določen v razpisu posameznega predmeta.

 

 

II – TEORETSKI PREDMETI

 • Teoretskih predmetov je sedem: Likovna teorija, Likovne analize, Likovna zaznavanja, Psihologija ustvarjalnosti, Uvod v estetiko, Umetnostna zgodovina, Moderna umetnost
 • Vsebine teoretskih predmetov določajo učni načrti predmetov, ki so objavljeni na spletni strani šole (www.arthouse-si.com)
  Razpisi predmetov so objavljeni na strani DODIPLOMSKI ŠTUDIJ> Razpisi teoretskih predmetov.
 • Posamezen predmet se izvede v enem semestru.
  V sedmih segmentih se zaporedno izvede sedem teoretskih predmetov. Osmi segment je namenjen pripravi diplome in diplomskemu izpitu.
 • Teoretski predmeti se izvajajo prek celega leta, tudi v poletnem semestru.
 • Izpiti teoretskih predmeta so ob zaključku segmenta, v katerem se je predmet izvedel. Datum izpita je določen v razpisu predmeta.
  Izpitne naloge študent oddaja na platformo https://www.work.arthouse-si.art

 

Primer študijskega koledarja teoretskih predmetov

 • segment: 1. 2. – 1. 6. 2020
 • Predmet: Likovna teorija (dr. Kiki Klimt)
  Predavanja: prvi teden V februarju ob 17.00 – 19.00
  Pisni izpit: zadnji teden v maju
 • segment: 1. 6. – 1. 10. 2020
 • Predmet: Psihologija ustvarjalnosti (dr. Ernest Ženko)
  Predavanja: prvi teden v juniju ob 17.00 – 19.00
  Pisni izpit: zadnji teden v septembru
 • segment: 1. 10. 2020 – 1. 2. 2021
 • Predmet: Umetnostna zgodovina … in tako naprej

 

 • 8. segment: prijava k diplomi ob vpisu v osmi segment in priprava na diplomski izpit, ki je ob zaključku 8. segmenta.

 

 

INDIVIDUALNE KONZULTACIJE

 • Mentor povabi študenta na individualne konzultacije po e-pošti.
  Študentu ni potrebno potrditi sodelovanje na konzultacijah, mora pa obvezno sporočiti morebitno odsotnost.
  10 minut pred pričetkom konzultacij, mentor pošlje študentu povezavo za vklučitev v virtualno predavalnico (aplikacija zoom)
  Konzultacije se praviloma razpisuje med 8. in 19. uro v času delovnih dni, po dogovoru s študentom pa tudi ob drugih dnevih.
  Mentor lahko konzultacije razpisuje tudi v poletnem semestru, ko vodeno delo na šoli ne poteka.

 

 

PLATFORMA WORK ZA ODDAJANJE NALOG V PREGLED IN OCENJEVANJE

 • Vse naloge vseh predmetov se oddajajo na platformo work
  ® https://www.work.arthouse-si.art/
  Na platformo work študenta vpiše šola.Geslo za prvi vstop na platformo work je Myartwork3000 – študent ga lahko kasneje zamenja s svojim geslom

 

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.
error: Alert: Content is protected !!