Scroll Top
Brnčičeva ulica 31, SI-1231 Ljubljana – Črnuče

RAZPIS ZA VPIS – ŠTUDIJSKO LETO 2021-2022

Visokošolski študij SLIKARSTVO (slikarstvo, lepe umetnosti, moderne vizualne prakse)

Študijski program  I. stopnje (dodiplomski študij)

KONTAKT IN LOKACIJA

 INFORMACIJE O VPISU IN PROGRAMU

 Informacije o vpisu in visokošolskem študiju Slikarstvo so dosegljive:

 • Razpis za vpis na portalu eVŠ
 • Razpis za vpis na spletni strani šole www.arthouse-si.com
 • Informativni zbornik
 • Informativne ure
 • Informativni dnevi

Informativni dan na šoli:

 • sobota, 8. maj 2021 ob 10.00
 • sobota, 11. september 2021 ob 10.00

Na informativni dan se je potrebno predhodno prijaviti na arthouse2012@gmail.com vsaj en dan prej.

Online informativna ura (aplikacija zoom):

 • sobota, 8. maja 2021 ob 17.00
 • sobota, 11. september 2021 ob 17.00

Na informativne ure se je potrebno predhodno prijaviti na arthouse2012@gmail.com vsaj en dan prej.

Informativni dnevi in informativne ure bodo v predavalnici šole na Brnčičevi 31, Ljubljana. Šola bo odprta eno uro pred začetkom informativnega dneva

V kolikor bi epidemiološke razmere ne dovoljevale druženja večje skupine ljudi, bodo tudi informativni dnevi potekali online.

ŠTUDIJSKI PROGRAM I. STOPNJE

ŠTUDIJSKI PROGRAM SE IZVAJA NA LOKACIJI BRNČIČEVA 31, LJUBLJANA-  http://g.co/maps/j35td

 • Vrsta študija: izredni študij
 • Ime programa: Slikarstvo (slikartvo, lepe umetnosti in moderne vizualne prakse)
 • Strokovni naslov: diplomirani slikar/diplomirana slikarka
 • Število razpisanih mest: 30
 • Trajanje študija izraženo v kreditnih točkah je 240 KT
 • Izredni študij se izvede v osmih delih, od katerih je vsak posamezen del ovrednoten s 30 KT
 • Posebnosti: izredni študij je primeren kot študij ob delu ali vzporedni študij; originalno oblikovan koledar študija in urnik izvedbe študija omogoča, da ni potrebno stalno bivati v Ljubljani; ni zgornje starostne meje za vpis (18+); individualno vodenje; študent delno vpliva na nabor študijskih vsebin; sprejemni izpit se ne izvaja
 • Merila ob morebitni omejitvi vpisa: upošteva se splošni uspeh pri maturi, splošni maturi ali zaključnem izpitu (10%) in portfolio z likovnimi deli (90%)
 • Dokončanje študija: študij je dokončan, ko študent uspešno opravi diplomski izpit (uspešna predstavitev in uspešen zagovor diplomske naloge in diplomskih del)
 • Nadaljevanje študija: študij se lahko nadaljuje na 2. stopenjskem študiju Šole za risanje in slikanje ali 2. stopenjskem študiju sorodnih visokih šol (vpisne pogoje določajo statuti šol)

 VPISNI POGOJI

Vpiše se lahko, kdor je po kateremkoli 4-letnem srednješolskem ali enakovrednem programu opravil:

 • zaključni izpit, poklicno maturo, poklicno maturo in 5. predmet, splošno maturo, mednarodno maturo (International Baccalaureat)
 • srednjo šolo, vendar nima zgoraj naštetih pogojev, ker v času zaključka njegovega šolanja zaključni izpit, strokovna matura ali matura niso bili uradni pogoj za dokončanje štiriletne srednje šole
 • ki je do 1. 6. 1995 dokončal katerikoli 4-letni srednješolski program
 • ki je dokončal enakovredno izobraževanje v tujini
 • ki nima vseh pogojev, izkazuje pa izjemno umetniško nadarjenost

  PRIJAVNO – VPISNI POSTOPEK

Prijavno-vpisni rok: 17. 2. 2021 do 30. 9. 2021

Prijavo k vpisu oddate na spletnem portalu eVŠ: http://portal.evs.gov.si/prijava/

Na osnovi prijave vam pošljemo Vpisni list Šole za risanje in slikanje in vas pričnemo voditi po vpisnem postopku. V vpisnem listu so tudi navodila, kako oddate in kaj naj vsebuje portfolio

Dokumentov ne smete pošiljati po pošti!

 POMOČ IN PODPORA PRI ODDAJANJU PRIJAVE ZA VPIS NA PORTALU eVŠ: http://portal.evs.gov.si/prijava/

Za splošno pomoč pri izpolnjevanju prijave za vpis (tudi digitalna potrdila in elektronski podpis) se med delavniki od 8:00 do 22:00 ure lahko obrnete na visoko šolstvo:

 • e-naslov: ekc@gov.si
 • : 080 2002
 • za klice iz tujine: 00386 1 478 85 90

ali

 VPISNI DOKUMENTI

Ob vpisu potrebujete:

 • v celoti in pravilno izpolnjen ter podpisan Vpisni list Šole za risanje in slikanje
 • overjeno fotokopijo dokazila o dokončani ustrezni srednji šoli in original na vpogled
 • eno barvno fotografijo (format: osebni dokument)
 • osebno izkaznico ali potni list za dokaz istovetnosti
 • dokazilo o vplačilu šolnine za en letnik (dva semestra) študija

VPISNIH DOKUMENTOV NE SMETE POŠILJATI PO POŠTI! Vso pošto na predlog šole pošljete elektronsko na arthouse2012@gmail.com

Spremljate informacije na naši spletni strani www.arthouse-si.com

 

Študijski program  II. stopnje (magistrski študij)

 KONTAKT IN LOKACIJA

Vpisnih dokumentov ne smete pošiljati po pošti!

 INFORMACIJE O VPISU IN PROGRAMU

Informacije o vpisu in visokošolskem študiju slikarstvo so dosegljive:

 • Razpis za vpis na portalu eVŠ
 • Razpis za vpis na spletni strani šole: www.arthouse-si.com
 • Informativni zbornik
 • Informativne ure
 • Informativni dnevi

Informativni dan:

 • sobota, 8. maj 2021 ob 12.00
 • sobota, 11. september 2021 ob 12.00

Na informativni dan se je potrebno predhodno prijaviti na arthouse2012@gmail.com vsaj en dan prej. 

Online informativna ura (aplikacija zoom):

 • sobota, 8. maja 2021 ob 19.00
 • sobota, 11. september 2021 ob 19.00

Na informativne ure se je potrebno predhodno prijaviti na arthouse2012@gmail.com vsaj en dan prej.

Informativni dnevi in informativne ure bodo v predavalnici šole na Brnčičevi 31, Ljubljana. Šola bo odprta eno uro pred začetkom informativnega dne.

V kolikor bi epidemiološke razmere ne dovoljevale druženja večje skupine ljudi, bodo tudi informativni dnevi potekali online.

MAGISTRSKI ŠTUDIJ 

 • Ime in smer programa: Slikarstvo (slikarstvo, lepe umetnosti, moderne vizualne prakse)
 • Strokovni naslov: magister/magistrica likovne umetnosti (mag. lik. um.)
 • Trajanje študija: 1 leto / 2 semestra
 • Kreditne točke: 60 KT
 • Skupno število doseženih kreditnih točk na 1. in 2. stopnji: 300 KT
 • Vrsta študija: izredni
 • Število razpisanih mest: 30
 • Prijavno-vpisni rok: februar do 30. september 2021
 • Posebnosti: izredni študij je oblikovan tako, da je primeren kot študij ob delu ali vzporedni študij; originalni urnik študentu omogoča, da mu v času študija ni potrebno prebivati v Ljubljani; ni zgornje starostne meje za vpis; individualno vodenje; originalni predmetnik in vsebine- projektni študij (magistrski projekt se prijavi ob vpisu)

PRIJAVNO-VPISNI POSTOPEK

Prijavo za vpis kandidat odda elektronsko na spletnem portalu eVŠ: http://portal.evs.gov.si/prijava/

Kandidat se na portalu eVŠ lahko prijavi brez kvalificiranega digitalnega potrdila  (z uporabniškim imenom in geslom).

Ko šola zabeleži kandidatovo prijavo, mu posreduje Vpisni list Šole za risanje in slikanje in druge informacije o vpisu ter ga vodi po vpisnem postopku

Vpisnih dokumentov ne smete pošiljati po pošti!

POMOČ IN PODPORA PRI ODDAJI PRIJAVE ZA VPIS NA PORTALU eVŠ: http://portal.evs.gov.si/prijava/

Za splošno pomoč pri izpolnjevanju prijave za vpis (tudi digitalna potrdila in elektronski podpis) se med delavniki od 8:00 do 22:00 ure lahko obrnete na visoko šolstvo:

 • e-naslov: ekc@gov.si
 • : 080 2002
 • za klice iz tujine: 00386 1 478 85 90

ali

VPIS

Vpisna komisija pregleda prijavo in portfolio ter po potrebi zaprosi za dopolnila. Kandidate, ki izpolnjujejo pogoje vpisa, se povabi k vpisu.

VPISNI DOKUMENTI – ob vpisu boste potrebovali:

 1. v celoti in pravilno izpolnjen ter podpisan Vpisni list Šole za risanje in slikanje (poslali vam ga bomo po prijemu vaše prijave)
 2. overjeno dokazilo o dokončani visoki šoli in original na vpogled
 3. eno barvno fotografijo (format: osebni dokument)
 4. osebno izkaznico ali potni list za dokaz istovetnosti
 5. dokazilo o vplačilu šolnine

Dokumentov ne smete pošiljati po pošti! Vso pošto na predlog šole pošljete elektronsko na arthouse2012@gmail.com

 VPISNI POGOJI

Vpiše se lahko ustvarjalec s področja:

slikarstva, kiparstva, grafike in drugih lepih umetnosti; spletne umetnosti; fotografije, filma in videa (režija, montaža, kamera, direktor fotografije); kostumografije, scenografije, arhitekture, krajinske arhitekture, oblikovanja (grafičnega, modnega, industrijskega, oblikovanja tekstilij in drugega oblikovanja); novih medijev in vseh drugih sodobnih vizualnih praks,

ki je opravil:

 • študijski program prve stopnje iz ustreznih strokovnih področij (180 ECTS) in manjkajoči letnik (na primer: 3-letni programi ALUO, Fakultete za dizajn tekstilij in oblačil, program Film in televizija na AGRFT, drugi sorodni likovni programi)
 • študijski program prve stopnje iz drugih strokovnih področij (180 ECTS) in manjkajoči letnik ter študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija (na primer: diplomanti 3-letnih ne-likovnih strokovnih programov)
 • študijski program prve stopnje iz ustreznih strokovnih področij (240 ECTS – diplomanti Šole za risanje in slikanje)
 • študijski program prve stopnje iz drugih strokovnih področij (240 ECTS) in študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija (diplomanti 4-letnih ne-likovnih strokovnih programov in diplomanti likovne pedagogike)
 • dodiplomski študijski program iz ustreznih likovnih področij, sprejet pred letom 2004 (na primer: diplomanti programov likovnih akademij, likovne pedagogike, arhitekture, krajinske, arhitekture, oblikovanj vseh vrst, in drugih sorodnih likovnih programov)
 • dodiplomski študijski program iz drugih področij, sprejet pred letom 2004 in študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija (diplomanti ne-likovnih visokih šol)

in ki je opravil

 • preskus likovne nadarjenosti

Preskus likovne nadarjenosti je opravljen, ko kandidat uspešno predstavi portfolio, uspešno opravi sprejemni razgovor in uspešno predstavi temo umetniško-likovnega projekta

 ŠTUDIJSKE OBVEZNOSTI, KI SO BISTVENE ZA NADALJEVANJE ŠTUDIJA

 • Obveznosti se določene z magistrskim študijskim programom in upoštevajo različnost strokovnega področja ter obsegajo od 10 do največ 60 ECTS, kandidati pa jih lahko opravijo med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program.

Študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija, so vsebine strokovnih področij slikarstva in drugih likovno umetniških zvrsti, zgodovine umetnosti, likovne teorije oziroma likovnih analiz.

Upoštevajo se tudi delovne izkušnje kandidata.

V TUJINI PRIDOBLJENO IZOBRAŽEVANJE

 • Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali zgoraj navedenim enakovredna izobraževanja v tujini. Vpisujejo se pod enakimi pogoji, kot veljajo za kandidate, ki so zaključili svoje šolanje v Sloveniji.

PRIZNANJE PREDHODNO PRIDOBLJENIH ZNANJ

 • Visokošolski zavod kandidatom priznava pridobljeno znanje, usposobljenost ali zmožnosti, ki po vsebini in zahtevnosti ustrezajo splošnim oziroma predmetnospecifičnim kompetencam, določenimi s posameznim študijskim programom Šole za risanje in slikanje
 • Prizna se lahko za največ 30 ECTS znanja, pridobljenega izven tega študijskega programa
 • Pri vpisu na 2. stopenjski študij se lahko priznava do 30 ECTS v primeru prehoda iz

dodiplomskega študijskega programa (8 semestrov), izoblikovanega pred bolonjsko reformo in v primeru priznanja neformalnega izobraževanja v skladu z Merili za priznanje neformalno pridobljenega znanja Šole za risanje in slikanje

POGOJI ZA NAPREDOVANJE PO PROGRAMU

 • Študent lahko enkrat ponavlja letnik, če izpolnjuje pogoj za ponavljanje (opravljenih mora imeti vsaj 20 ECTS, da letnik lahko ponavlja)
 • Podaljšanje statusa študenta je določeno s statutom zavoda

POGOJI ZA IZBIRO V PRIMERU OMEJITVE VPISA

 • Ob morebitni omejitvi vpisa bodo kandidati izbrani glede na uspeh pri študiju prve stopnje – povprečna ocena študija (10 %) in ocena diplomskega (10 %) dela ter portfolio (80 %)

DOKONČANJE ŠTUDIJA – študij je dokončan, ko študent:

 • uspešno opravi vse študijske obveznosti 2. stopenjskega programa v obsegu 60 ECTS (oziroma 300 ECTS skupaj s 1. stopenjskim programom) in opravi vse druge obveznosti, izhajajoče iz študijskega programa
 • pripravi, predstavi in uspešno zagovarja praktično in teoretsko magistrsko delo

NADALJEVANJE ŠTUDIJA

 • Študij 3. stopnje drugih ustreznih visokih šol (v skladu s statuti posameznih šol)
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.
error: Alert: Content is protected !!